วิธีการชำระเงิน

- โอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร แนบสลิปผ่านระบบ และรอเจ้าหน้าที่ยืนยัน (**แนะนำ**)

- บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยระบบอัตโนมัติ

- บริการชำระเงินผ่าน Internet Banking โดยระบบอัตโนมัติ